Site haberleri

Picture of Yönetim Kullanıcı
FİNAL 25 Mayıs 2019
by Yönetim Kullanıcı - Monday, 27 May 2019, 7:04 AM
 Ortak Dersler FİNAL 25 Mayıs 2019 saat 10.00 da İletişim ve İİBF binalarındaki dershanelerde olacaktır.


Fakultelere göre Salon dağılımı


Uzaktan Eğitim Merkezi


Picture of Yönetim Kullanıcı
4 MAYIS 2019
by Yönetim Kullanıcı - Wednesday, 8 May 2019, 10:49 AM
 

DUYURU


Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü

-           Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

-           Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Turizm ve Otelcilik Programı 

için ORTAK DERSLERİN FİNAL SINAVI 4 MAYIS 2019 tarihinde saat 10.00 da İİBF  binasında yapılacaktır. -Гуманитардык факультеттин ...

Read the rest of this topic
(109 words)
Picture of Yönetim Kullanıcı
6 Nisan 2019 ARA SINAVI
by Yönetim Kullanıcı - Thursday, 18 April 2019, 4:53 AM
 

DUYURU


-        Tüm Fakülte /Yüksekokullar için Ortak Dersler ARA SINAVI 6 Nisan 2019  saat 10.00 da ve 13:00 da İletişim ve İİBF binalarındaki dershanelerde olacaktır.


Орток сабактардан виза сынагы 1-отурум  саат:10.00: 
Ortak derslerin vize sınavı 1-oturum saat: 10.00 aşağıdaki dersler:
EDF-202, ...
Read the rest of this topic
(74 words)

Available courses

Сабактын мазмуну
1-жума. Заманбап табият таануу илимдеринин концепциялары курсунун предмети. Коом, маданият жана илим.
2-жума. Илимдин классификациясы. Илимдин негизги тарыхый этаптары жана өнүгүү законченемдүүлүктөрү.
3-жума. Табият таануунун физикалык концепциялары. Дүйнөнүн механикалык сүрөттөлүшү. Мейкиндик, убакыт жана материя. Байыркы теориялардан Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясына чейин.
4-жума. Дүйнөнүн термодинамикалык сүрөттөлүшү. Жылуулук теориясы. Термодинамиканын закондору. Энтропия.
5-жума. Дүйнөнүн электромагниттик сүрөттөлүшү. Электромагнетизм теориясы. Электромагниттик толкундар жана талаалар.
6-жума. Дүйнөнүн кванттык-механикалык сүрөттөлүшү. Материянын  түзүлүш иерархиясы. Фундаменталдык өз ара аракеттешүүлөр. Корпускулалык-толкундук дуализм.
7-жума. Табият таануунун химиялык концепциялары. Заттардын химиялык курамы жана түзүлүшү.
8-жума. Ара-сынак.
9-жума. Химиялык кошулмалар жана процесстер жонундо окуу.
10-жума. Эволюциялык химия.
11-жума. Табият таануунун биологиялык концепциялары. Биологиянын предмети, анын  түзүлүшү жана өнүгүү этаптары.
12-жума. Материянын  түзүлүшүндө биологиялык деңгээлдердин  өзгөчөлүктөрү. Жандуу материянын  түзүлүшү.
13-жума. Эволюция. Биологиялык эволюциянын жолдору, багыты жана түртүүчү күчтөрү. Табигый тандоо принциби эволюциянын механизми катары. Генетика жана эволюция.
14-жума. Биосфера. Адам. Ноосфера. Биосферанын эволюциясынын закон ченемдүүлүктөрү. Тирүү организмдерде энергиянын колдонушу.
15-жума. Ааламдын эволюциясы. Космология жөнүндө түшүнүк. Космологиянын маселелери.
16-жума. Жыйынтыктоочу сынак.

1-жума. Киришүү. Кыргызстандын географиялык жайгашуусу. Аймактык-административдик бөлүнүшү.

2-жума. Кыргызстандын табияты жана табигый ресурстары.

3-жума. Кыргызстандын климаттык шарттары. Климатты негиздөөчү факторлорду талдоо. климаттык алкактар.

4-жума. Кыргызстандын дарыялары жана көлдөрү. Гидрологиялык режими жана калыптануу шарттары.

5-жума. Кыргызстандын ландшафтары жана физикалык географиялык райондору.

6-жума. Кыргызстандын чарбасына жалпы мүнөздөмө.

7-жума. Кыргызстандын калкы жана эмгек ресурстары.

8-жума. Арасынак.

9-жума. Кыргызстандын туризми.

10-жума. Кыргызстандын айыл-чарбасы.

11-жума. Кыргыз Республикасынын чарба тармактарынын негизи.

12-жума. Өнөр жайы.

13-жума. Транспорт.

14-жума. Кыргызстандын топурак ресурстары жана алардын классификациясы.

15-жума. Айлана-чөйрөнү коргоо.

16-жума. Эркин экономикалык аймактары.1-Hafta. Giriş. Kırgızistanın ekolojik yerleşmesi. 

2-Hafta. Kırgızistanın Doğa ve doğal kaynaklar.

3-Hafta. Kırgızistanın iklimsel koşullar. İklimi haklı faktörlerin analizi. iklim bölgeleri.

4-Hafta. Kırgızistan'ın nehirleri ve gölleri. Hidrolojik rejim ve koşulların oluşması.

5-Hafta. Kırgızistanda peyzaj ve fiziksel coğrafi alanlar.

6-Hafta. Kırgızistan tarım ve sanayisinin genel karakteristiği.

7-Hafta. Kırgızistan'ın nüfusu ve işgücü kaynakları.

8-Hafta. Arasınav.

9-Hafta. Kırgızistan'ın turizmi.

10-Hafta. Kırgızistan'ın tarım sektörü.

11-Hafta. Kırgızistanda tarımsal sanayinin temeli.

12-Hafta. Kırgızistan'ın sanayi sektörü.

13-Hafta. Kırgızstanın taşıt sektörü.

14-Hafta. Kırgızistan'ın toprak kaynakları ve bunların sınıflandırılması.

15-Hafta. Çevre koruma.

16-Hafta. Serbest Ekonomi Bölgeleri.


Мазмуну

1 - Жума. Дүйнө жана Түрк цивилизациясына киришүү
2 - Жума. Цивилизация типтери  – 1 Ибн Халдун
3 - Жума. Цивилизация типтери -2  Шпенглер жана Данилевский
4 - Жума. Маданият, культура жана цивилизация типтери -3 Сорокин жана Вебер
5 - Жума. Цивилизация жөнүндөгү заманбап концепциялар- 4 (Тоффлер жана Хантингтон)
6 - Жума. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-1 (Шумер, Вавилон, Кытай)
7 - Жума. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-2 (Индия, Кыргыз, Греция, Рим)
8 - Жума. Ара сынак
9 - Жума. Көчмөн цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
10 - Жума. Орто кылым доорундагы християн цивлизациясы  
11 - Жума. Орто кылым доорундагы ислам цивлизациясы
12 - Жума. Кайра жаралуу доорундагы цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
13 - Жума. Жаӊы доор жана агартуучулук доорундагы цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
14 - Жума. 20-кылымдагы дүйнөлүк жана түрк цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
15 - Жума. Ааламдашуу доору жана цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
16 - Жума. Сынак

DERS İÇERİĞİ

BİLGİSAYAR KAVRAMI

1. Hafta Bilgisayarların gelişimi ve temel kavramlar
2. Hafta
 Donanım yapısı,yazılım ve işleyişi. Klavye, fare ve diğer donanımların kullanımı 
İŞLETİM SİSTEMLERİ

3. Hafta Masa üstü kavramı. Bir uygulama Penceresi özellikleri
4. Hafta Dosya ve klasör kavramı, Temel editör işlemleri
5. Hafta Başlat düğmesi ve özelleştirilmesi. Görev çubuğu ve özellikleri. Windows gezgini
6. Hafta Denetim masası özellikleri ve ayarları, Program ve yazıcı yükleme, kaldırma. Donatılar
KELİME İŞLEMCİ PROGRAMLARI

7. Hafta Kelime işlemcinin yapısı, Mönüler, araç çubukları. Doküman oluşturma ve kaydetme. Metin içerisinde yazıyı biçimlendirme. Bir metni, sözcüğü ya da nesneyi kesip, kopyalayıp, yapıştırmak.
8. Hafta Resim, tarih, sayfa numarası gibi otomatik olarak değişen alanlar eklemek.Farklı görünümlerde çalışmak. Stilleri kullanmak. Tablo ve sütun oluşturmak.
9. Hafta Nesneler ile çalışmak metinler veya dosyalar arasında bağlantılar kurmak. Word'de Macro kavramı. Dokümanı bastırmak veya diğer kaynaklara gönderebilmek.
HESAP ÇİZELGE PROGRAMLARI

10. Hafta Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma. Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma. Formül satırı nedir? Birden fazla çalışma sayfası ile çalışmak.
11. Hafta Yeni satır ve sütün eklemek. Formül Üretmek ve formüllerle çalışmak (Aritmetik işlemlerin tanıtımı). Otomatik Hesaplama (AutoSum). Formül Çoğaltma. Hücreleri biçimlendirme tablolar hazırlama.
12. Hafta
 Veriyi sıralama, süzgeçleme. Excel'de Macro kavramı. Grafikler oluşturmak ve düzenlemek. Çalışma sayfasını baskıya hazır hale getirme.
13. Hafta Sunu oluşturma ve kaydetme. Sayfada nesneler ile çalışma. Renk seçeneklerini kullanma. Powerpoint slaytlarınıza çeşitli bilgiler ekleme (Clipart, Grafik, Resim...).
14. Hafta
 Nesnelere efektler verme. Sunumu sunma. Sunumu yazdırma
AĞIN TANITIMI VE İNTERNET

15. Hafta Ağ komşuları. Sistem araçları. Geri Dönüşüm kutusu ayarları.
16. Hafta 
İnternete giriş, bilgi kaynaklarına ulaşım. E-mail alma, okuma ve gönderme.

Сабактын мазмуну

“Манас” эпосу – кыргыз рухунун туу чокусу

1. Жума Эпостун кыскача мазмуну жана варианттары
2. Жума “Семетей”, “Сейтек” – “Манас” эпосунун экинчи, үчүнчү бөлүмү
3. Жума Улуу манасчылар Сагымбай Орозбаков менен Саякбай Каралаевдин манасчылык өнөрү
4. Жума Дүйнө дaстaндaры жaнa Мaнaс
5. Жума Мaнaстын философиясы
6. Жума Мaнaстын философиясы
7. Жума Кыргыз элинин тaaлим-тaрбия мектеби кaтaры Мaнaс дaстaны
8. Жума Ара Сынак
9. Жума Мaнaс дaстaнындaгы инсaн идеялдaры
10. Жума Мaнaс дaстaнындa элдик кaaдa-сaлттaрдын чaгылдырылышы
11. Жума Эпостогу элдик оюндaрдын жана ат оюндарынын сүрөттөлүшү
12. Жума Мaнaс жaнa тaрых
13. Жума Мaнaс жaнa аскердик өнөр
14. Жума XIX к. “Манас” эпосун кагазга түшүрүп алуу жана изилдөө
15. Жума Кытай кыргыздарынын улуу манасчысы Жусуп Мамай жана анын “Манасы”. Мaнaс дaстaнынын тилдик өзгөчөлүгү
16. Жума ЖыйынтыктоочуСынак

Ders İçeriği
1. Hafta Destanın Kısaca Özeti ve Varyantları
2.Hafta Manas Destanın Devamı ve İkinci Halkası Semetey ile Üçüncü Halkası Seytek
3. Hafta Destancılık Geleneğinde Usta Manasçılar Sagımbay Orozbekov ile Sayakbay Karalayev’in Önemi Ve Yeri
4. Hafta Dünya ve Türk Epik Geleneği İçerisinde Manas Destanı
5. Hafta Manas Destanın Felsefesi
6. Hafta Manas Destanın Felsefesi
7. Hafta Etno-Pedagojik Kaynak Olarak Manas Destanı
8. Hafta Vize
9. Hafta Manas Destanındaki İdeal İnsan Tipleri
10. Hafta Manas Destanındaki Örf Adetler ve Gelenekler
11. Hafta Destandaki Milli oyunlar ile At Oyunları
12. Hafta Manas ve Tarih
13.Hafta Manas Destanındaki Ordu ve Asker Kavramları Üzerine
14. Hafta XIX yüzyılda Manas Destanının Derlenmesi, Yazıya Geçirilmesi ve Araştırılması
15. Hafta Çin’deki Kırgızların Büyük Manasçısı Cusup Mamay ve Onun Anlattığı Manas Destanı. Destanın Dil Açısından Değerlendirilmesi
16. Hafta Final Sınavı

DERS İÇERİĞİ

1. Hafta Giriş
2. Hafta Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi
3. Hafta Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Osmanlı Devleti
4. Hafta Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı
5. Hafta Kurtuluş Savaşı I: Kongreler ve Son Osmanlı Meclisi
6. Hafta Kurtuluş Savaşı II: TBMM'nin Kuruluşu ve Ayaklanmalar
7. Hafta Kurtuluş Savaşı III: Sevr Anlaşması ve Milli Ordunun Kuruluşu
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Kurtuluş Savaşı IV: Doğu ve Batı Cephesinde Savaşlar ve Anlaşmalar
10. Hafta Kurtuluş Savaşı V: Zaferler ve Lozan
11. Hafta Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu
12. Hafta Cumhuriyetin Yerleştirilmesi Yolunda Atılan Adımlar
13. Hafta Devrimler I: Siyasi, Hukuki ve Toplumsal Alandaki Devrimler
14. Hafta Devrimler II: Eğitim ve Ekonomik Alandaki Devrimler
15. Hafta Dış ve İç Siyasetteki Gelişmeler
16. Hafta Final Sınavı

1-жума Киришүү. Экологиянын маселелери, изилдөө объектиси жана структурасы. Экологиянын дисциплиналар арасындагы мүнөзү.
2-жума Организмдер жана алардын жашоо чөйрөсү. Экологиялык факторлордун классификациясы. Экологиялык мыйзам ченемдүүлүктөр жана оргназимдердин карым катнашы.
3-жума Экосистема. Биоценоз, анын структурасы жана касиети. Биоценоздун трофикалык структурасы жана компонентери. Экологиялык пирамидалар.
4-жума Биосфера. Биосферанын түзүлүшү жана физико-химиялык касиеттери. Ноосфера туралуу заманбап көз караштар.
5-жума Экологиянын глобалдык көйгөйлөрү. Кирдөө жана кирдетүүчү заттар тууралуу түшүнүктөр.
6-жума Атмосферанын кирдеши. Климаттын глобалдык өзгөрүүсү жана парник эффектиси: механизмдери жана терс натыйжалары.
7-жума Озон тешиктеринин жана кислоталык жаандардын пайда болу механизмдери жана түшүнүктөрү.
8-жума Гидросферанын кирдеши. Ичме суулардын жана Дүйнөлүк океандын булгануу көйгөйлөрү.
9-жума Литосферанын кирдеши. Тиричилик жана өндүрүштүк калдыктарды утилизациялоодогу көйгөйлөр.
10-жума Айлана чөйрө жана адамдын ден-соолугу. Калктардын жайгашуусу. Шаардык жана өндүрүштүк экосистемалар. Ызы-чуунун, электромагниттик нурдануунун жана радиациянын адам баласына терс таасири.
11-жума Жаратылышты рационалдуу колдонуунун принциптери. Айлана чөйрөнүү коргоо. Энергиянын алтернативдик булактары. Дүйнөлүк океандын ресурстары жана аларды колдонуу.
12-жума Токойлорду рационалдуу колдонуу жана коргоо.
13-жума Коруктар, өзгөчө корголуучу аймактар жөнүндө негизги түшүнүктөр. Кызыл китеп.
14-жума Экологиялык мониторинг. Негизги түшүнүктөр.
15-жума Экологиянын экономикалык аспектилери. Учурдагы экологиялык-экономикалык кырдаал. Экономиканы экологизациялоо жана мониторинг.
16-жума Экологиянын укуктук аспектилери. Экологиянын тармактары жана экологияда эл аралык кызматташтык. Экологиялык эл аралык кызматташуудагы көйгөйлөр.

 

1. Hafta Giriş. Dersin konuları ve yapısı. Çevrenin disiplinlerarası özelliği.
2. Hafta Organizmalar ve onların yaşam ortamları. Çevresel faktörlerin sınıflandırılması. Organizma ilişkilerindeki çevre kanunları. 
3. Hafta Ekosistem. Biocenosis kavramı, yapısı ve özellikleri.Ekolojik toplum ve bileşenlerinin beslenme düzeni. Ekolojik piramit.
4. Hafta Biyosfer. Biyosferin yapisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Noosferin çağdaş anlayışı.
5. Hafta Küresel çevre sorunları. Kirlilik ve kirletici kavramı. 
6. Hafta Hava kirliliği. Küresel ısınma ve sera etkisi: Ortaya çıkma mekanizmaları ve etkileri.
7. Hafta Ozon deliği ve asit yağmurların oluşması mekanizmaları ve temel kavramları.
8. Hafta Hidrosferin kirlenmesi. Içme suyun ve okyanusların kirlenmesi.
9. Hafta Litosferin kirlenmesi. Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmasındaki sorunlar.
10. Hafta Çevre ve İnsan Sağlığı. Nüfusun artışı. Kentsel ve endüstriyel ekosistemler. Gürültü kirliliğinin, ışınımların ve elektromanyetik radyasyonlaın insan üzerindeki etkisi.
11. Hafta Çevre yönetimindeki ilkeler. Çevrenin korunması. Alternatif enerji kaynakları. Okyanuslar ve onların kullanımı. 
12. Hafta Ormanların rasyonel kullanımı ve korunması.
13. Hafta Özel korunan alanlar. Kırmızı liste. Temel kavramları.
14. Hafta Çevresel gözlem. Temel kavramları.
15. Hafta Çevrenin ekonomik yönleri. Modern çevresel ve ekonomik durum. Yeşil ekonomi ve izleme.
16. Hafta Çevening hukuki yönleri. Ekoloji alanında uluslararasi işbirliği. Uluslararası işbirliğinin sorunlar.

DERS İÇERİĞİ

1. Hafta Felsefeye Giriş
2. Hafta
 Felsefe Tarihi I (Doğu ve Batı İlkçağ Felsefesi)
3. Hafta
 Platon ve Aristoteles
4. Hafta
 Felsefe Tarihi II (İslam ve Ortaçağ Felsefesi)
5. Hafta
 Farabi ve İbn Sina
6. Hafta
 Felsefe Tarihi III (Aydınlanma Felsefesi 16.yy-20.yy)
7. Hafta
 Kant ve Hegel
8. Hafta
 Vize
9. Hafta 
Felsefe Disiplinleri ve Akımları
10. Hafta
 Varlık Felsefesi
11. Hafta
 Bilgi Felsefesi
12. Hafta
 Heidegger ve Sartre
13. Hafta
 Ahlak Felsefesi
14. Hafta
 Siyaset Felsefesi
15. Hafta
 Kırgız ve Türk Düşüncesinin Felsefedeki Yeri
16. Hafta
 Sınav

Сабактын мазмуну
1-жума. Атамекен (Кыргыз Республикасынын) тарыхын окутууга киришүү Кыргызстандагы этникалык процесстер, кыргыз элинин жаралышы жана калыптанышы жөнүндө
2-жума. Кыргызстан аймагындагы байыркы уруулардын бирикмеси жана алгачкы мамлекеттер
3-жума. Байыркы кыргыздар жана алгачкы түрк каганаттары (б.з.ч. III к.-XII кк. башында)
4-жума. Орто кылымдагы кыргыз мамлекетинин түзүлүшү жана өнүгүшү (VI-XIII кк.)
5-жума. Кыргызстан XIII-XV кылымдарда, саясий жана социалдык-экономикалык абалы.
6-жума. Кыргызстан XVI к.-XVIII кылымдын ортосуна чейин
7-жума. Кыргызстан XVIII кылымдын экинчи жарымынан XIX кылымдын ортосуна чейин

8-жума. Ара сынак
9-жума. Кыргызстандын Россия империясынын курамына каратылышы (1855-1876 жж)
10-жума. Россиянын курамындагы Кыргызстандын коомдук-саясий, чарбалык жана маданий өнүгүшү (1855-1917 жж.)
11-жума. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу жана атуулдук согуш. (1917-1920 жж.) Кыргызстан 1922-1939 жылдарда
12-жума. Кыргызстан экинчи дүйнөлүк согуш жылдары жана андан кийинки жылдарда (1939-1960 жж.)
13-жума. Кыргызстандын коомдук саясий жана социалдык-экономикалык өнүгүшү (1961-1990-жж)
14-жума. Эгемендүү Кыргыз Республикасы (1991-2005 жж.).
15-жума. Кыргызстан 2005-2013 жж. Cаясий, социалдык экономикалык абалы
16-жума. Жыйынтыктоочу сынак

Ders İçeriği
1.Hafta Ata Meken (Kırgızistan Cumhuriyeti) Tarihine Giriş. Kırgızistan'daki etnik cereyanlar. Kırgız halkının ortaya çıkışı ve oluşumu
2.Hafta Kırgızistan bölgesindeki en eski halklar ve ilk devletler
3.Hafta Eski Kırgızlar ve ilk Türk Kağanlıkları (M.Ö. III. yy.-XII. yy. başı)
4.Hafta Ortaçağ Kırgız Devletinin ortaya çıkışı ve gelişimi (VI-XIII. yy.)
5.Hafta XIII-XV. yüzyıllarda Kırgızistan, siyasi ve sosyal-ekonomik durumu
6.Hafta XVI-XVIII. yüzyıllarda Kırgızistan
7.Hafta XVIII. yy. ikinci yarısından XIX yy. ortasına kadar Kırgızistan
8.Hafta Vize Sınavı
9.Hafta Kırgızistan'ın Rusya İmparatorluğu'na katılması (1855-1876)
10.Hafta Rusya İmparatorluğunda Kırgızistan'ın siyasi ekonomik ve kültürel gelişimi (1855-1917)
11.Hafta Kırgızistan'da Sovyet yönetiminin kuruluşu ve iç savaş (1917-1920 жж.). 1922-1939 yıllarda Kırgızistan
12.Hafta İkinci Dünya savaşı döneminde ve 1939-1960 yıllarda Kırgızistan
13.Hafta Kırgızistan'ın toplumsal siyasi ve sosyal-ekonomik gelişimi (1961-1990)
14.Hafta Bağımsız Kırgızistan (1991-2005)
15.Hafta 2005-2013 yılları arasında Kırgızistan, siyasi sosyal ekonomik durumu
16.Hafta Final Sınavı