Available courses

Окутуучу Айгуль Элебаева

Окутуучу Айгуль Элебаева

Мазмуну

1 - апта. Дүйнө жана Түрк цивилизациясына киришүү
2 - апта. Цивилизация типтери  – 1 Ибн Халдун
3 - апта. Цивилизация типтери -2  Шпенглер жана Данилевский
4 - апта. Маданият, культура жана цивилизация типтери -3 Сорокин жана Вебер
5 - апта. Цивилизация жөнүндөгү заманбап концепциялар- 4 (Тоффлер жана Хантингтон)
6 - апта. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-1 (Шумер, Вавилон, Кытай)
7 - апта. Байыркы цивилизациялардын өнүгүү өзгөчөлүктөрү-2 (Индия, Кыргыз, Греция, Рим)
8 - апта. Ара сынак
9 - апта. Көчмөн цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
10 - апта. Орто кылым доорундагы християн цивлизациясы  
11 - апта. Орто кылым доорундагы ислам цивлизациясы
12 - апта. Кайра жаралуу доорундагы цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
13 - апта. Жаӊы доор жана агартуучулук доорундагы цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
14 - апта. 20-кылымдагы дүйнөлүк жана түрк цивлизациялардын өзгөчөлүктөрү
15 - апта. Ааламдашуу доору жана цивлизациялардын өнүгүү тенденциялары
16 - апта. Сынак

DERS İÇERİĞİ

BİLGİSAYAR KAVRAMI

1. Hafta Bilgisayarların gelişimi ve temel kavramlar
2. Hafta
 Donanım yapısı,yazılım ve işleyişi. Klavye, fare ve diğer donanımların kullanımı 
İŞLETİM SİSTEMLERİ

3. Hafta Masa üstü kavramı. Bir uygulama Penceresi özellikleri
4. Hafta Dosya ve klasör kavramı, Temel editör işlemleri
5. Hafta Başlat düğmesi ve özelleştirilmesi. Görev çubuğu ve özellikleri. Windows gezgini
6. Hafta Denetim masası özellikleri ve ayarları, Program ve yazıcı yükleme, kaldırma. Donatılar
KELİME İŞLEMCİ PROGRAMLARI

7. Hafta Kelime işlemcinin yapısı, Mönüler, araç çubukları. Doküman oluşturma ve kaydetme. Metin içerisinde yazıyı biçimlendirme. Bir metni, sözcüğü ya da nesneyi kesip, kopyalayıp, yapıştırmak.
8. Hafta Resim, tarih, sayfa numarası gibi otomatik olarak değişen alanlar eklemek.Farklı görünümlerde çalışmak. Stilleri kullanmak. Tablo ve sütun oluşturmak.
9. Hafta Nesneler ile çalışmak metinler veya dosyalar arasında bağlantılar kurmak. Word'de Macro kavramı. Dokümanı bastırmak veya diğer kaynaklara gönderebilmek.
HESAP ÇİZELGE PROGRAMLARI

10. Hafta Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma. Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma. Formül satırı nedir? Birden fazla çalışma sayfası ile çalışmak.
11. Hafta Yeni satır ve sütün eklemek. Formül Üretmek ve formüllerle çalışmak (Aritmetik işlemlerin tanıtımı). Otomatik Hesaplama (AutoSum). Formül Çoğaltma. Hücreleri biçimlendirme tablolar hazırlama.
12. Hafta
 Veriyi sıralama, süzgeçleme. Excel'de Macro kavramı. Grafikler oluşturmak ve düzenlemek. Çalışma sayfasını baskıya hazır hale getirme.
13. Hafta Sunu oluşturma ve kaydetme. Sayfada nesneler ile çalışma. Renk seçeneklerini kullanma. Powerpoint slaytlarınıza çeşitli bilgiler ekleme (Clipart, Grafik, Resim...).
14. Hafta
 Nesnelere efektler verme. Sunumu sunma. Sunumu yazdırma
AĞIN TANITIMI VE İNTERNET

15. Hafta Ağ komşuları. Sistem araçları. Geri Dönüşüm kutusu ayarları.
16. Hafta 
İnternete giriş, bilgi kaynaklarına ulaşım. E-mail alma, okuma ve gönderme.

DERS İÇERİĞİ

1. Hafta Giriş
2. Hafta Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi
3. Hafta Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Osmanlı Devleti
4. Hafta Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı
5. Hafta Kurtuluş Savaşı I: Kongreler ve Son Osmanlı Meclisi
6. Hafta Kurtuluş Savaşı II: TBMM'nin Kuruluşu ve Ayaklanmalar
7. Hafta Kurtuluş Savaşı III: Sevr Anlaşması ve Milli Ordunun Kuruluşu
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Kurtuluş Savaşı IV: Doğu ve Batı Cephesinde Savaşlar ve Anlaşmalar
10. Hafta Kurtuluş Savaşı V: Zaferler ve Lozan
11. Hafta Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu
12. Hafta Cumhuriyetin Yerleştirilmesi Yolunda Atılan Adımlar
13. Hafta Devrimler I: Siyasi, Hukuki ve Toplumsal Alandaki Devrimler
14. Hafta Devrimler II: Eğitim ve Ekonomik Alandaki Devrimler
15. Hafta Dış ve İç Siyasetteki Gelişmeler
16. Hafta Final Sınavı

DERS İÇERİĞİ

BİLGİSAYAR KAVRAMI

1. Hafta Bilgisayarların gelişimi ve temel kavramlar
2. Hafta
 Donanım yapısı,yazılım ve işleyişi. Klavye, fare ve diğer donanımların kullanımı 
İŞLETİM SİSTEMLERİ

3. Hafta Masa üstü kavramı. Bir uygulama Penceresi özellikleri
4. Hafta Dosya ve klasör kavramı, Temel editör işlemleri
5. Hafta Başlat düğmesi ve özelleştirilmesi. Görev çubuğu ve özellikleri. Windows gezgini
6. Hafta Denetim masası özellikleri ve ayarları, Program ve yazıcı yükleme, kaldırma. Donatılar
KELİME İŞLEMCİ PROGRAMLARI

7. Hafta Kelime işlemcinin yapısı, Mönüler, araç çubukları. Doküman oluşturma ve kaydetme. Metin içerisinde yazıyı biçimlendirme. Bir metni, sözcüğü ya da nesneyi kesip, kopyalayıp, yapıştırmak.
8. Hafta Resim, tarih, sayfa numarası gibi otomatik olarak değişen alanlar eklemek.Farklı görünümlerde çalışmak. Stilleri kullanmak. Tablo ve sütun oluşturmak.
9. Hafta Nesneler ile çalışmak metinler veya dosyalar arasında bağlantılar kurmak. Word’de Macro kavramı. Dokümanı bastırmak veya diğer kaynaklara gönderebilmek.
HESAP ÇİZELGE PROGRAMLARI

10. Hafta Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma. Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma. Formül satırı nedir? Birden fazla çalışma sayfası ile çalışmak.
11. Hafta Yeni satır ve sütün eklemek. Formül Üretmek ve formüllerle çalışmak (Aritmetik işlemlerin tanıtımı). Otomatik Hesaplama (AutoSum). Formül Çoğaltma. Hücreleri biçimlendirme tablolar hazırlama.
12. Hafta
 Veriyi sıralama, süzgeçleme. Excel’de Macro kavramı. Grafikler oluşturmak ve düzenlemek. Çalışma sayfasını baskıya hazır hale getirme.
13. Hafta Sunu oluşturma ve kaydetme. Sayfada nesneler ile çalışma. Renk seçeneklerini kullanma. Powerpoint slaytlarınıza çeşitli bilgiler ekleme (Clipart, Grafik, Resim...).
14. Hafta
 Nesnelere efektler verme. Sunumu sunma. Sunumu yazdırma
AĞIN TANITIMI VE İNTERNET

15. Hafta Ağ komşuları. Sistem araçları. Geri Dönüşüm kutusu ayarları.
16. Hafta 
İnternete giriş, bilgi kaynaklarına ulaşım. E-mail alma, okuma ve gönderme.

Гуманитардык факультет

Социология бөлүмү (1-курс)

Окутуучу: Ф.и.к., ага окутуучу Элмира Төлөкова

Сабактын аты: KGZ-104 Кыргыз тили жана адабияты

Чолпон Бекбалаева

Ögr.Gör.Dr. Çolpon BEKBALAYEVA

Гульнара Байгобылова

Гульнара Байгобылова

Гульнара Байгобылова

Гульнара Байгобылова


GULINA AIDYRALIEVA

Ögr.Gör.Dr. Çolpon Bekbalayeva


Орункан Абдыкаимова


Гульнара Байгобылова


Гульнара Байгобылова


Гульнара Байгобылова


Гульнара Байгобылова


Гульнара Байгобылова


Гульнара Байгобылова

AYGUL ÇALDANBAYEVA

Чыманова Жылдыз

Чыманова Жылдыз

Чыманова Жылдыз

Чыманова Жылдыз

Kanykei Kalieva

IDE 520   DILSEL  İLETİŞİM TEORİSİ 

Colpon NAYMANOVA

For 512 Seminar

 Colpon NAYMANOVA

Nazarkul İŞEKEEV

Prof.Dr. Osmonakun İBRAİMOV

DOÇ.DR. BAKTIGÜL DÜŞEBEKOVA

TUOLUNMEİ TUERGAN

Гуманитарный факультет
Отделение восточных языков
(Русский язык и литература)

RDE-204 Русская литература XIX века I
(XIX. Yüzyıl Rus Edebiyatı I)

К.ф.н., ст. преп. Галимова А.Р.
ÖĞR.GÖR. AMİNA GALİMOVA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)

Гуманитарный факультет
Отделение восточных языков/(Русский язык и литература)

RDE-110 Древнерусская литература
(Eski Rus Edebiyatı)

К.ф.н., ст. преп. Галимова А.Р.
ÖĞR.GÖR. AMİNA GALİMOVA


Назира Абдыгазиева


Назира Абдыгазиева

RDE-210  Filolojik Metin İncelemeleri IV

Др. Алла Нарозя

RDE-108 Античная литература

Проф.док. Осмонакун Ибраимов

Канатбек Абдужапар уулу

Канатбек Абдужапар уулу


Канатбек Абдужапар уулу

Канатбек Абдужапар уулу

RDE-112_Введение в филологию_25.03.20_С.Алаева

Tipolojik Dilbilim RDE 404

Zamira DERBISHEVA

李欢----CDE112---阅读课 (1)

李欢----CDE416---现代汉语

李欢---CDE304---现代汉语1

李欢汉语教学课程网络学习资料

Prof. dr. Nurbübü ASİPOVA

Prof. dr. Nurbubu ASIPOVA


Doç. Dr. Yener ÖZEN

KANISHAY KOCOGELDIYEVA

Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV

Doç. Dr. Yener ÖZEN

Prof. Dr. Rüştü YEŞİL

Prof. dr. Hasan YILMAZ

Prof. dr. Hasan YILMAZ

Doç. dr. Aygul ÇALDANBAYEVA

Doç. Dr. Aygıl ÇALDANBAYEVA


Adı Soyadı:Yavuz Ercan GÜL 


AYGUL ÇALDANBAYEVA

Prof.Dr. Cıldız URMANBETOVA

Prof.Dr. Cıldız URMANBETOVA

Camgırbek BÖKÖŞEV

Prof. dr. Vefa Taşdelen

Prof. dr. Vefa TAŞDELEN

Ögr.gör. dr. Adbiraşid BABATAEV

Prof. Dr. cildiz URMANBETOVA 

Prof. Dr. Cildiz URMANBETOVA 

AYGUL ÇALDANBAYEVA

Taalay ŞARŞEMBİYEVA


Doç. Dr. Cengiz BUYAR

SOS -434 Göç Sosyolojisi Arş. Gör. Dr. Ali ÜNAL

SOS-334 Yoksulluk Sosyolojisi Arş. Gör. Dr. Ali ÜNAL

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN

AYGUL ÇALDANBAYEVA

Амантур Жапаров

Доц.м.а. PhD Кайрат Белек

Alpaslan AŞIK

Амантур Жапаров

т.и.д., проф. Анварбек Мокеев

Муратбек Кожобеков

Амантур Жапаров

Зухра Алтымышова

Yunus Emre Gürbüz

TAR-146 ARKEOLOJI

Prof.Dr. Kubatbek TABALDİYEV

TAR-518 Кыргызстан тарыхынын тарыхнаамасы/ Тарых магистратура программасы
т.и.д., профессор Жээнбек Алымбаев
TAR-518 Kırgızistan Tarihinin Tarihçiliği/ Tarih Yüksek Lisans programı
Prof.Dr. Ceenbek ALIMBAEV

AYGUL ÇALDANBAYEVA

Yard. Doç. Dr. HALİT AŞLAR

Доц.док. Бурул Сагынбаева

Dr. Negizbek ŞABDANALİYEV

Dr. Negizbek ŞABDANALİYEV

Dr. Zarina CALBİYEVA

Yard. Doç. Dr. Nurdin Useev

Yard. Doç. Dr. Nurdin Useev

TUR-322 YENİ TÜRK EDEBİYATI II Yard. Doç. Dr. HALİT AŞLAR

Çınar CILKIÇİYEVA

TUR-112 Eski Turkce Yrd.Doç.Dr. Nurdin USEEV

TUR-320 Eski Uygurca  Araş.Gör. Dr. Zarina Calbiyeva

Aygul ÇALDANBAYEVA

окутуучу:
Калия Кулалиева