Bu grupta birden fazla bölüm tarafından alınan ortak dersler bulunmaktadır

DERS İÇERİĞİ

1. Hafta Felsefeye Giriş
2. Hafta
 Felsefe Tarihi I (Doğu ve Batı İlkçağ Felsefesi)
3. Hafta
 Platon ve Aristoteles
4. Hafta
 Felsefe Tarihi II (İslam ve Ortaçağ Felsefesi)
5. Hafta
 Farabi ve İbn Sina
6. Hafta
 Felsefe Tarihi III (Aydınlanma Felsefesi 16.yy-20.yy)
7. Hafta
 Kant ve Hegel
8. Hafta
 Vize
9. Hafta 
Felsefe Disiplinleri ve Akımları
10. Hafta
 Varlık Felsefesi
11. Hafta
 Bilgi Felsefesi
12. Hafta
 Heidegger ve Sartre
13. Hafta
 Ahlak Felsefesi
14. Hafta
 Siyaset Felsefesi
15. Hafta
 Kırgız ve Türk Düşüncesinin Felsefedeki Yeri
16. Hafta
 Sınav

Сабактын мазмуну
1-жума. Атамекен (Кыргыз Республикасынын) тарыхын окутууга киришүү Кыргызстандагы этникалык процесстер, кыргыз элинин жаралышы жана калыптанышы жөнүндө
2-жума. Кыргызстан аймагындагы байыркы уруулардын бирикмеси жана алгачкы мамлекеттер
3-жума. Байыркы кыргыздар жана алгачкы түрк каганаттары (б.з.ч. III к.-XII кк. башында)
4-жума. Орто кылымдагы кыргыз мамлекетинин түзүлүшү жана өнүгүшү (VI-XIII кк.)
5-жума. Кыргызстан XIII-XV кылымдарда, саясий жана социалдык-экономикалык абалы.
6-жума. Кыргызстан XVI к.-XVIII кылымдын ортосуна чейин
7-жума. Кыргызстан XVIII кылымдын экинчи жарымынан XIX кылымдын ортосуна чейин

8-жума. Ара сынак
9-жума. Кыргызстандын Россия империясынын курамына каратылышы (1855-1876 жж)
10-жума. Россиянын курамындагы Кыргызстандын коомдук-саясий, чарбалык жана маданий өнүгүшү (1855-1917 жж.)
11-жума. Кыргызстанда Совет бийлигинин орношу жана атуулдук согуш. (1917-1920 жж.) Кыргызстан 1922-1939 жылдарда
12-жума. Кыргызстан экинчи дүйнөлүк согуш жылдары жана андан кийинки жылдарда (1939-1960 жж.)
13-жума. Кыргызстандын коомдук саясий жана социалдык-экономикалык өнүгүшү (1961-1990-жж)
14-жума. Эгемендүү Кыргыз Республикасы (1991-2005 жж.).
15-жума. Кыргызстан 2005-2013 жж. Cаясий, социалдык экономикалык абалы
16-жума. Жыйынтыктоочу сынак

Ders İçeriği
1.Hafta Ata Meken (Kırgızistan Cumhuriyeti) Tarihine Giriş. Kırgızistan'daki etnik cereyanlar. Kırgız halkının ortaya çıkışı ve oluşumu
2.Hafta Kırgızistan bölgesindeki en eski halklar ve ilk devletler
3.Hafta Eski Kırgızlar ve ilk Türk Kağanlıkları (M.Ö. III. yy.-XII. yy. başı)
4.Hafta Ortaçağ Kırgız Devletinin ortaya çıkışı ve gelişimi (VI-XIII. yy.)
5.Hafta XIII-XV. yüzyıllarda Kırgızistan, siyasi ve sosyal-ekonomik durumu
6.Hafta XVI-XVIII. yüzyıllarda Kırgızistan
7.Hafta XVIII. yy. ikinci yarısından XIX yy. ortasına kadar Kırgızistan
8.Hafta Vize Sınavı
9.Hafta Kırgızistan'ın Rusya İmparatorluğu'na katılması (1855-1876)
10.Hafta Rusya İmparatorluğunda Kırgızistan'ın siyasi ekonomik ve kültürel gelişimi (1855-1917)
11.Hafta Kırgızistan'da Sovyet yönetiminin kuruluşu ve iç savaş (1917-1920 жж.). 1922-1939 yıllarda Kırgızistan
12.Hafta İkinci Dünya savaşı döneminde ve 1939-1960 yıllarda Kırgızistan
13.Hafta Kırgızistan'ın toplumsal siyasi ve sosyal-ekonomik gelişimi (1961-1990)
14.Hafta Bağımsız Kırgızistan (1991-2005)
15.Hafta 2005-2013 yılları arasında Kırgızistan, siyasi sosyal ekonomik durumu
16.Hafta Final Sınavı