1. Hafta Giriş. Dersin konuları ve yapısı. Çevrenin disiplinlerarası özelliği.
2. Hafta Organizmalar ve onların yaşam ortamları. Çevresel faktörlerin sınıflandırılması. Organizma ilişkilerindeki çevre kanunları. 
3. Hafta Ekosistem. Biocenosis kavramı, yapısı ve özellikleri.Ekolojik toplum ve bileşenlerinin beslenme düzeni. Ekolojik piramit.
4. Hafta Biyosfer. Biyosferin yapisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Noosferin çağdaş anlayışı.
5. Hafta Küresel çevre sorunları. Kirlilik ve kirletici kavramı. 
6. Hafta Hava kirliliği. Küresel ısınma ve sera etkisi: Ortaya çıkma mekanizmaları ve etkileri.
7. Hafta Ozon deliği ve asit yağmurların oluşması mekanizmaları ve temel kavramları.
8. Hafta Hidrosferin kirlenmesi. Içme suyun ve okyanusların kirlenmesi.
9. Hafta Litosferin kirlenmesi. Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmasındaki sorunlar.
10. Hafta Çevre ve İnsan Sağlığı. Nüfusun artışı. Kentsel ve endüstriyel ekosistemler. Gürültü kirliliğinin, ışınımların ve elektromanyetik radyasyonlaın insan üzerindeki etkisi.
11. Hafta Çevre yönetimindeki ilkeler. Çevrenin korunması. Alternatif enerji kaynakları. Okyanuslar ve onların kullanımı. 
12. Hafta Ormanların rasyonel kullanımı ve korunması.
13. Hafta Özel korunan alanlar. Kırmızı liste. Temel kavramları.
14. Hafta Çevresel gözlem. Temel kavramları.
15. Hafta Çevrenin ekonomik yönleri. Modern çevresel ve ekonomik durum. Yeşil ekonomi ve izleme.
16. Hafta Çevening hukuki yönleri. Ekoloji alanında uluslararasi işbirliği. Uluslararası işbirliğinin sorunlar.