1-Hafta. Giriş. Kırgızistanın ekolojik yerleşmesi. 

2-Hafta. Kırgızistanın Doğa ve doğal kaynaklar.

3-Hafta. Kırgızistanın iklimsel koşullar. İklimi haklı faktörlerin analizi. iklim bölgeleri.

4-Hafta. Kırgızistan'ın nehirleri ve gölleri. Hidrolojik rejim ve koşulların oluşması.

5-Hafta. Kırgızistanda peyzaj ve fiziksel coğrafi alanlar.

6-Hafta. Kırgızistan tarım ve sanayisinin genel karakteristiği.

7-Hafta. Kırgızistan'ın nüfusu ve işgücü kaynakları.

8-Hafta. Arasınav.

9-Hafta. Kırgızistan'ın turizmi.

10-Hafta. Kırgızistan'ın tarım sektörü.

11-Hafta. Kırgızistanda tarımsal sanayinin temeli.

12-Hafta. Kırgızistan'ın sanayi sektörü.

13-Hafta. Kırgızstanın taşıt sektörü.

14-Hafta. Kırgızistan'ın toprak kaynakları ve bunların sınıflandırılması.

15-Hafta. Çevre koruma.

16-Hafta. Serbest Ekonomi Bölgeleri.