Ders İçeriği
1. Hafta Destanın Kısaca Özeti ve Varyantları
2.Hafta Manas Destanın Devamı ve İkinci Halkası Semetey ile Üçüncü Halkası Seytek
3. Hafta Destancılık Geleneğinde Usta Manasçılar Sagımbay Orozbekov ile Sayakbay Karalayev’in Önemi Ve Yeri
4. Hafta Dünya ve Türk Epik Geleneği İçerisinde Manas Destanı
5. Hafta Manas Destanın Felsefesi
6. Hafta Manas Destanın Felsefesi
7. Hafta Etno-Pedagojik Kaynak Olarak Manas Destanı
8. Hafta Vize
9. Hafta Manas Destanındaki İdeal İnsan Tipleri
10. Hafta Manas Destanındaki Örf Adetler ve Gelenekler
11. Hafta Destandaki Milli oyunlar ile At Oyunları
12. Hafta Manas ve Tarih
13.Hafta Manas Destanındaki Ordu ve Asker Kavramları Üzerine
14. Hafta XIX yüzyılda Manas Destanının Derlenmesi, Yazıya Geçirilmesi ve Araştırılması
15. Hafta Çin’deki Kırgızların Büyük Manasçısı Cusup Mamay ve Onun Anlattığı Manas Destanı. Destanın Dil Açısından Değerlendirilmesi
16. Hafta Final Sınavı