DERS İÇERİĞİ

1. Hafta Felsefeye Giriş
2. Hafta
 Felsefe Tarihi I (Doğu ve Batı İlkçağ Felsefesi)
3. Hafta
 Platon ve Aristoteles
4. Hafta
 Felsefe Tarihi II (İslam ve Ortaçağ Felsefesi)
5. Hafta
 Farabi ve İbn Sina
6. Hafta
 Felsefe Tarihi III (Aydınlanma Felsefesi 16.yy-20.yy)
7. Hafta
 Kant ve Hegel
8. Hafta
 Vize
9. Hafta 
Felsefe Disiplinleri ve Akımları
10. Hafta
 Varlık Felsefesi
11. Hafta
 Bilgi Felsefesi
12. Hafta
 Heidegger ve Sartre
13. Hafta
 Ahlak Felsefesi
14. Hafta
 Siyaset Felsefesi
15. Hafta
 Kırgız ve Türk Düşüncesinin Felsefedeki Yeri
16. Hafta
 Sınav