Ders İçeriği 
1.Hafta Ata Meken (Kırgızistan Cumhuriyeti) Tarihine Giriş. Kırgızistan'daki etnik cereyanlar. Kırgız halkının ortaya çıkışı ve oluşumu 
2.Hafta Kırgızistan bölgesindeki en eski halklar ve ilk devletler 
3.Hafta Eski Kırgızlar ve ilk Türk Kağanlıkları (M.Ö. III. yy.-XII. yy. başı) 
4.Hafta Ortaçağ Kırgız Devletinin ortaya çıkışı ve gelişimi (VI-XIII. yy.) 
5.Hafta XIII-XV. yüzyıllarda Kırgızistan, siyasi ve sosyal-ekonomik durumu 
6.Hafta XVI-XVIII. yüzyıllarda Kırgızistan 
7.Hafta XVIII. yy. ikinci yarısından XIX yy. ortasına kadar Kırgızistan 
8.Hafta Vize Sınavı 
9.Hafta Kırgızistan'ın Rusya İmparatorluğu'na katılması (1855-1876) 
10.Hafta Rusya İmparatorluğunda Kırgızistan'ın siyasi ekonomik ve kültürel gelişimi (1855-1917) 
11.Hafta Kırgızistan'da Sovyet yönetiminin kuruluşu ve iç savaş (1917-1920 жж.). 1922-1939 yıllarda Kırgızistan 
12.Hafta İkinci Dünya savaşı döneminde ve 1939-1960 yıllarda Kırgızistan 
13.Hafta Kırgızistan'ın toplumsal siyasi ve sosyal-ekonomik gelişimi (1961-1990) 
14.Hafta Bağımsız Kırgızistan (1991-2005) 
15.Hafta 2005-2013 yılları arasında Kırgızistan, siyasi sosyal ekonomik durumu 
16.Hafta Final Sınavı