11 апта Көчмөндөрдүн баккан малынын структурасы

Ички Азияда баккан малдын курамына  кой, эчки, жылкы, уй, топоз, төө кирген. Жакынкы Чыгыштагы төө баккан бедуиндердей же түндүктөгү бугу баккан элдердей атайын бир түрдөгү малга басым жасап адистешүү болгон эмес. Ички Азия үчүн азык-түлүк дагы бере турган, транспорт каражатынын да милдетин аткарган малдын түрлөрүн кармоо идеалдуу болгон. Кандайдыр бир даражада бул өзүлөрүн керектүү нерселердин бардыгы  менен камсыз кылууга көмөк кылган. Ошого карабастан баары бир сырттан алмашуу жолдору менен азык-түлүк, буюмдарды алып турганы белгилүү. Бул чарбаны экстенсивдүү түрдө жүргүзүү шартында баары бир толук камсыз кылуу жеңил болбогонун эске алганда,  табигый эле көрүнүш болгон. Иш жүзүндөгү малдын кандай түрлөрүнүн кандай үлүштө кармалышы экологиядагы өзгөрүлмөлүүлүк жана маданий предпочтенияларга байланыштуу эле.