12 апта Көчмөндөрдүн экономикасы

Көчмөндөрдүн идеологиясынын бир бөлүгү көчмөн жана отурукташкан жашоо образдарынын ортосундагы айырмачылыкты чагылдырган антитезис болгон. Бинардык оппозициядагы бул антитезис (биз - алар) ичкериде интеграциялык, ал эми отурукташкандарга карата дифферециялаштырган функцияны аткарган. Ал гана эмес отурукташкан жашоону негативдүү түрдө көрсөткөн. Ошого карабастан көчмөндөрдүн жашоосуна зарыл азык-түлүктөрдүн далай бөлүгү дыйканчылык жерлеринде өндүрүлгөн. Алардын материалдык маданиятынын предметтеринин бир тобу дагы отурукташкан жерлерден келгендиги тууралуу булактар кабарлайт.